top of page
energiescore epc

ENERGIEPRESTATIECERTIFICAAT
Energiedeskundige Erkend door het VEKA sinds 2009 - Erkenningsnummer EP09497

Certificaat bij verkoop of verhuur van een pand

In 2008 werd het Energieprestatiecertificaat (EPC) verplicht voor woningen en appartementen die te koop werden aangeboden. Enkele maanden later werd de verplichting ook ingevoerd voor verhuur. Het EPC informeert potentiële kopers en huurders over de energieprestaties van het gebouw.

Er werd een nieuw EPC gelanceerd in januari 2019. Het vernieuwde EPC wil nog meer sensibiliseren, informeren en uiteindelijk aanzetten tot een grondige energetische renovatie van de woning.

Certificaat bij VERHUUR van een pand

Wat moet u doen als u uw woning te huur wil stellen?

Zolang u over een geldig EPC beschikt, hoeft u geen nieuw EPC te laten opmaken.

Uw oude EPC blijft tien jaar geldig. Als u vanaf januari 2019 een EPC laat opmaken, dan zal dit automatisch het vernieuwde EPC zijn.

Heeft u geen (geldig)  EPC, dan moet u een EPC laten opstellen door een erkende energiedeskundige type A .

Certificaat bij VERKOOP van een pand

Wat moet u doen als u uw woning te koop wil stellen?

Wie zijn woning te koop stelt in 2022, moet vanaf het te koop stellen beschikken over een EPC dat is opgemaakt na 1 januari 2019. 

ENERGIEADVIES NA OPMAAK EPC

Wanneer je bij ons een EPC laat opmaken kunnen we  jou bij het uitvoeren van renovatiewerken adviseren bij het uitvoeren van renovaties om een beter label te bekomen. Bij vergunningsplichtige werken dien je een EPB-verslaggever aan te stellen.

Laat je tijdig adviseren !

Nuttige links i.v.m. het EPC

  • Verplichte melding van EPC-informatie in advertenties - vermijd boetes KLIK.

  • Vlaanderen neemt bijkomende maatregelen tegen klimaatopwarming KLIK

  • Vlaams Energie- en Klimaatplan 2021-2030 KLIK

  • Renteloos renovatiekrediet KLIK

  • Sinds 1/1/2021 is er een EPC-label premie van toepassing. lees meer hierover op Vlaanderen.be en Energiesparen.be

energieprestatiecertificaat: Service
energieprestatiecertificaat: Service

KEURING
ELEKTRISCHE INSTALLATIE - BRANDSTOFTANK

Naast het opmaken van het EPC kunnen wij u ook, naar aanleiding van de verkoop van uw onroerend goed, een keuring aanbieden van uw elektrische installatie en/of brandstoftank.

Keuring van de elektrische installatie en of brandstoftank (bij verkoop)

Naast het opmaken van het EPC bieden wij ook de keuring van de elektrische installatie en brandstoftanks aan in samenwerking met een extern keuringsorganisme.

Bij de verkoop van een woning moet een geldig keuringsattest van de elektrische installatie worden voorgelegd. Indien het bestaande attest ouder is dan 25 jaar of niet voor handen is, dient een nieuw te worden opgemaakt. Dit keuringsverslag moet niet noodzakelijk positief zijn om de verkoop te laten doorgaan. Het geeft de nieuwe eigenaar een beeld van de gebreken aan de installaties van de woning. Het is dan wel aan de koper om binnen de 18 maanden de nodige maatregelen te nemen om de elektrische installatie in regel met het AREI te brengen.

energieprestatiecertificaat: Service
bottom of page