top of page

ASBEST INVENTARIS ATTEST

01

Wat is het asbest attest?

Een asbestattest is een rapport dat voortkomt uit een asbestinventarisatie van een gebouw. Het bevat informatie over de aanwezigheid en staat van asbest in het gebouw en adviseert over veilig beheer of verwijdering. Het doel van een asbestattest is om eigenaren te helpen hun gebouwen asbestveilig te maken. De inventarisatie voor een asbestattest is "niet-destructief", wat betekent dat er geen wanden of vloeren worden beschadigd tijdens de inspectie om ingesloten asbest op te sporen, maar soms zijn kleine beschadigingen nodig om monsters te nemen voor laboanalyse.


Hoe verloopt een asbestinventarisatie?

  1. Opdrachtformulier: Het asbestattest begint bij het opmaken van een overeenkomst tussen de eigenaar (of zijn gevolmachtigde) en de asbestdeskundige a.d.h.v. het OVAM opdrachtformulier.

  2. Vooronderzoek;  Alle overhandigde bewijsstukken (zoals kadastrale legger, bouwplannen, bewijsstukken werkzaamheden, enz.) worden bekeken door de asbestdeskundige.

  3. Plaatsbezoek: We voeren een gedetailleerde inspectie uit van alle ruimtes in de woning, inclusief bijgebouwen zoals tuinhuizen, garages, schuren, enz. tijdens een fysiek plaatsbezoek volgens het inspectieprotocol.

  4. Staalanalyse: We nemen verplichte stalen volgens het inspectieprotocol voor analyse, met minimale zichtbare sporen achteraf. Eventuele gaatjes in de bepleistering worden zorgvuldig opgevuld.

  5. Opmaken attest: Nadat we alle vereiste informatie en resultaten van monsternames hebben ontvangen, wordt het dossier afgerond en opgenomen in de databank. Daarna kan het asbestattes afgeleverd worden.


bottom of page