top of page

PLAATSBESCHRIJVING

Wij maken onze plaatsbeschrijvingen op met als basis een fotoreportage

PLAATSBESCHRIJVING

een plaatsbeschrijving kan vóór: verhuur van een woning of appartement (ook bij einde of verbreken van een huurcontract) plaatbeschrijving van nabijgelegen gronden of panden en openbare weg vóór je structurele bouwwerken uitvoert de oplevering van eigen werken van bv. riolering en zijn onderdelen de oplevering van ruwbouwwerken, waarbij tal van aannemers verdere werken uitvoeren en de geplaatste rioleringsbuizen kunnen vervuilen

Wanneer kan deze plaatsbeschrijving van belang zijn ? Een plaatsbeschrijving kan gebeuren in aanpalende of nabijgelegen gebouwen of de openbare weg: vóór uit te voeren werken vóór en na een huurcontract van een woongelegenheid, een kantoor, een loods, … Op die manier worden eindeloze discussies bij schade of sterke vervuiling, berokkend door het uitvoeren van werken, voorkomen. Bestaande schade wordt vooraf vastgesteld, zodat daar geen discussie over kan zijn. ​ Een beschrijving van propere rioleringsbuizen toont aan dat de vervuiling van een bouwpartner is die na jou werken uitvoerde. Onze rapporten bestaan hoofdzakelijk uit gedetailleerde foto’s/films aangevuld met tekst en aantekeningen ter verduidelijking. Geen discussie meer over schade of vervuiling na het uitvoeren van een vooraf opgestelde tegensprekelijke plaatsbeschrijving.

PLAATSBESCHRIJVING
bottom of page