top of page

LUCHTDICHTHEIDSTESTEN

Wat is de invloed van koude temperaturen en de wind op het energieverbruik van je woning?

LUCHTDICHTHEIDSTESTEN

Wij meten de luchtdichtheid van jouw woning

De afbeelding stelt een doorsnede voor van een woning waarbij het principe van een luchtdichtheidstest (in de volksmond Blowerdoortest) wordt voorgesteld. Luchtdichtheidstester Erkend door SKH sinds 2015

Luchtdicht bouwen

Dat luchtdicht bouwen een must is geworden is duidelijk. Het heeft een sterk positieve invloed op de energiefactuur.De luchtdichtheid van een woning kan gevalideerd worden door het uitvoeren van een gecertificeerde luchtdichtheidstest en het bekomen van een conformiteitsverklaring. Het is een eenvoudige manier om beter te scoren op vlak van E-peil. Er kunnen gemakkelijk 7 à 10 E-peil punten gewonnen worden door de effectieve waarde van de luchtdichtheid in te rekenen in de EPB-software. (De standaardwaarde voor luchtdichtheid in de EPB-software is 12 = waarde bij ontstentenis van een gemeten waarde).Wij meten de luchtdichtheid van jouw woning.


Principe

Een ventilator wordt in een deur- of raamopening geplaatst (zie rood op onderstaande tekening), deze wordt op toeren gebracht en brengt hierdoor het ganse gebouw in onderdruk. Daardoor zal door elke spleet of kier, aanwezig in het huis, lucht binnenstromen (blauw).


De luchtlekken kunnen op een eenvoudige manier manueel (met de hand) gedetecteerd worden. Kleinere luchtstromen kunnen door middel van rook worden gevisualiseerd.

LUCHTDICHTHEIDSTESTEN
bottom of page