top of page

GEURDETECTIE IN GEBOUWEN

Opsporen van hinderlijke geur

GEURDETECTIE IN GEBOUWEN

Geur kan sterk hinderlijk zijn, zeker als het gaat om rioolgeur.Hoe kunnen we dit oplossen ?


Heb je last van een doordringende hinderlijke (riool)geur in je woning, kantoor of loods?


Wij beschikken over de middelen om geur te visualiseren. We blazen rook in het rioleringsstelsel en onderzoeken waar de rook binnen in het gebouw zichtbaar is.


De rook kan het gebouw binnendringen via:

  • een gebroken buis

  • het ontbreken van een sifon/geurslot of een niet gevulde of niet correct gemonteerde sifon

  • een beschadigde of niet correct geplaatste dichtingsring van een rioleringsbuis

  • het ontbreken van rubber voor absolute dichting

  • een onoordeelkundig uitgevoerde aansluiting

  • verzakte buizen, die zijn losgekomen


Daarom is het van belang dat het rioleringsstelsel toegankelijk is via controle of toezichtputten.


Soms is de rioleringsinstallatie voorzien van een boven-, kop- of bovendakse verluchting. De rook kan daar verloren gaan waardoor deze het gebouw niet binnendringt via de opening van het luchtlek. Ook hiervoor hebben we de gepaste oplossing.


Zie deze LINK voor voorbeelden van lekkages.

Technische kenmerken rookgenerator

Door middel van rook controleren we de aansluiting van de rioolbuizen.


De rookgenerator stelt ons in staat lastige lekkages in leidingen op te sporen. Nadat  we alle reguliere uitgangen van de leiding hebben afgedicht kunnen we met behulp van een slang en koppelstukken de rook in het leidingstelsel blazen. De rook zal door de lekkage naar buiten treden en visualiseert  bijgevolg de slechte geur.


  • Na ongeveer 8 minuten is de generator volledig opgewarmd en klaar voor gebruik.

  • Hij beschikt over een voorraadtank aan rookvloeistof van 1,5 liter en kan hiermee een uur op volle intensiteit presteren.

  • De luchtdruk en de rook intensiteit kunnen traploos worden geregeld.

  • Door gebruik van een Easyseal of ballon, zorgen we ervoor dat er geen lucht/rook kan terugkeren in de buis en de druk in het te controleren stelsel hoger wordt.

bottom of page