top of page

DETECTIE CAMERAKOP

Detectieapparaat om de camerakop, die zich ondergronds in een buis bevindt, te lokaliseren.

DETECTIE CAMERAKOP

Wanneer we met onze camera in het ondergrondse buizenstelsel kunnen, is het mogelijk om onze camerakop te lokaliseren. Toepassingen kunnen zijn

  • perfecte bepaling van een verstopping opgemerkt met de rioolcamera

  • opsporen van een oude rioolaansluiting

  • het tracé bepalen van ondergrondse rioleringsbuizen

  • Regenwater- en bufferputten lokaliseren

DETECTIE CAMERAKOP
bottom of page