top of page

PLAATSBESCHRIJVINGEN

Wanneer kan deze plaatsbeschrijving van belang zijn ?

Een plaatsbeschrijving kan gebeuren in aanpalende of nabijgelegen gebouwen of de openbare weg:

  • vóór uit te voeren werken

  • vóór en na een huurcontract van een woongelegenheid, een kantoor, een loods, …

 

Op die manier worden eindeloze discussies bij schade of sterke vervuiling, berokkend door het uitvoeren van werken, voorkomen. Bestaande schade wordt vooraf vastgesteld, zodat daar geen discussie over kan zijn.

Een beschrijving van propere rioleringsbuizen toont aan dat de vervuiling van een bouwpartner is die na jou werken uitvoerde.

 

Onze rapporten bestaan hoofdzakelijk uit gedetailleerde foto’s/films aangevuld met tekst en aantekeningen ter verduidelijking.

 

Geen discussie meer over schade of vervuiling na het uitvoeren van een vooraf opgestelde tegensprekelijke plaatsbeschrijving.

plaatsbeschrijving: Service
plaatsbeschrijving: Service
bottom of page