top of page

NIEUWE VERPLICHTE BASISVEILIGHEIDS-OPLEIDING VOLGENS KB TMB

17 apr. 2024

Aan te tonen vanaf 15 april 2024 !!!

Op 15 april 2023 ging een Koninklijk Besluit van kracht dat alle personen (werkgevers, medewerkers, aannemers, onderaannemers, zelfstandigen, …) die op de bouwplaats werken uitvoeren met het oog op het realiseren van het bouwwerk, verplicht een basisveiligheidsopleiding te volgen.


Vanaf 15 april 2024 moet iedereen in regel zijn met deze nieuwe wetgeving. De overgangsperiode van één jaar is afgelopen. Nieuwkomers in de sector moeten de opleiding gevolgd hebben binnen de maand na het aanvatten van hun bouwjob.


Het KB stelt dat men een attest moet kunnen voorleggen van een opleiding die ten minste volgende 5 doelstellingen omvat:

  1. beschikken over een basiskennis van de rol en de taken van de actoren betrokken bij tijdelijke of mobiele bouwplaatsen;

  2. beschikken over een basiskennis betreffende de organisatie van een efficiënte samenwerking op een tijdelijke of mobiele bouwplaats, met het oog op de veiligheid en gezondheid op de bouwplaats en het welzijn op het werk;

  3. beschikken over een basiskennis van de algemene preventiebeginselen bedoeld in artikel 5 van de wet;

  4. kennis hebben van de toepassing van de passende preventiemaatregelen;

  5. inzicht hebben in en toepassen van veilig en gezond gedrag op een tijdelijke of mobiele bouwplaats.


Welke vrijstellingen zijn er?


Het KB voorziet in twee mogelijke vrijstellingen om de basisveiligheidsopleiding niet te moeten volgen:

  • Ofwel kan men aantonen dat men in de afgelopen 10 jaar tenminste 5 jaar ervaring heeft verworven door het uitvoeren van werkzaamheden op een bouwplaats. Een zelfstandige kan door middel van zijn inschrijving in de kruispuntbank van de ondernemingen of de inschrijving bij het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen een begin van bewijs leveren van zijn ervaring.

  • Ofwel heeft men al een evenwaardige opleiding gevolgd. Wie vóór 15/04/2023 een VCA opleiding volgde of een VCA attest behaalde, blijft wel in orde voor deze opleidingsverplichting. Vanaf 15/04/2023 is een VCA opleiding enkel geldig indien men nadien ook slaagt voor het examen. Ook enkel een VCA examen is niet meer voldoende, maar men moet ervoor de opleiding van minimum 8u gevolgd hebben.


bottom of page