top of page

KEURING RIOLERING

Het keuren van een rioleringsinstallatie is verplicht sinds 2011.

Vanaf 1 juli 2011 is het verplicht om een keuring van de privé-riolering te laten uitvoeren in de volgende 4 situaties:

  • vóór de eerste ingebruikname (bij nieuwbouw of uitbreiding van een pand)

  • bij belangrijke wijzigingen

  • na vaststelling van een inbreuk op de gelijkvormigheid of op verzoek van de rioolbeheerder

  • bij de aanleg van gescheiden riolering op openbaar domein met de verplichting om af te koppelen op privé domein

 

Het doel van de keuring is na te gaan of DWA1 en RWA2 perfect van elkaar gescheiden zijn. Concreet kunnen daar verschillende testen voor uitgevoerd worden:

  1. een visuele controle via het as-builplan en foto’s

  2. door het blazen van rook in het buizenstelsel

  3. het toepassen van een waterstroom of

  4. door middel van een duw- of een rioolcamera

  5. een geluidsbron

1 DWA (droogweerafvoer of afvalwater)

2 RWA (regenwater-, hemelwater of regenwaterafvoer)

 

Laat niet na te contacteren voor meer inlichtingen wat betreft de geldende regelgeving van toepassing in de zone waar jij werken uitvoert.

Wij zijn Vlario-keurders en erkend onder het Certificaatnummer KPRV-20130506-00017 - sinds begin 2013.

keuring riolering: Diensten
keuring riolering: Service
bottom of page