top of page

KEURING RIOLERING

Het keuren van een rioleringsinstallatie is verplicht sinds 2011.

Vanaf 1 juli 2011 is het verplicht om een keuring van de privé-riolering te laten uitvoeren in de volgende 4 situaties:

  • vóór de eerste ingebruikname (bij nieuwbouw of uitbreiding van een pand)

  • bij belangrijke wijzigingen (bv. plaatsen van een regenwaterput)

  • na vaststelling van een inbreuk op de gelijkvormigheid (op verzoek van de rioolbeheerder)

  • bij de aanleg van gescheiden riolering op openbaar domein met de verplichting om af te koppelen op privé domein


Het doel van de keuring is na te gaan of DWA (afvalwater of droogweerafvoer) en RWA (regenwater of hemelwater of regenwaterafvoer) perfect van elkaar gescheiden zijn. Concreet kunnen daar verschillende testen voor uitgevoerd worden, namelijk een visuele controle (via foto’s), een rooktest (d.m.v. een rookgenerator), via het gebruik van een waterstroom of d.m.v een duw- of een rioolcamera.


Laat niet na bij ons langs te komen voor meer inlichtingen wat betreft de geldende regelgeving van toepassing in de zone waar jij werken uitvoert.

Wij zijn Vlario-keurders en erkend onder het Certificaatnummer KPRV-20130506-00017 - sinds begin 2013.

keuring riolering: Diensten
keuring riolering: Service
bottom of page