top of page

GEURDETECTIE IN GEBOUWEN

Opsporen van hinderlijke geur

Heb je last van een doordringende hinderlijke (riool)geur in je woning, kantoor of loods?

Wij beschikken over de middelen om geur te visualiseren. We blazen rook in het rioleringsstelsel en onderzoeken waar de rook binnen in het gebouw zichtbaar is.

De rook kan het gebouw binnendringen via:

  • een gebroken buis

  • het ontbreken van een sifon/geurslot of een niet gevulde of niet correct gemonteerde sifon

  • een beschadigde of niet correct geplaatste dichtingsring van een rioleringsbuis

  • het ontbreken van rubber voor absolute dichting

  • een onoordeelkundig uitgevoerde aansluiting

  • verzakte buizen, die zijn losgekomen

Daarom is het van belang dat het rioleringsstelsel toegankelijk is via controle of toezichtputten.

Soms is de rioleringsinstallatie voorzien van een boven-, kop- of bovendakse verluchting. De rook kan daar verloren gaan waardoor deze het gebouw niet binnendringt via de opening van het luchtlek. Ook hiervoor hebben we de gepaste oplossing.

Zie filmpjes hieronder die de manier van werken verduidelijkt.

geurdetectie in gebouwen: Diensten
geurdetectie in gebouwen: Pro Gallery
geurdetectie in gebouwen: Service
bottom of page