top of page

DIENSTEN DOOR EXTERNE PARTNER

DIENSTEN DOOR EXTERNE PARTNER

KEURING ELEKTRISCHE INSTALLATIE - BRANDSTOFTANK

Naast het opmaken van het EPC kunnen wij u ook, naar aanleiding van de verkoop van uw onroerend goed, een keuring aanbieden van uw elektrische installatie en/of brandstoftank.


Keuring van de elektrische installatie en of brandstoftank (bij verkoop)

Naast het opmaken van het EPC bieden wij ook de keuring van de elektrische installatie en brandstoftanks aan in samenwerking met een extern keuringsorganisme.

Bij de verkoop van een woning moet een geldig keuringsattest van de elektrische installatie worden voorgelegd. Indien het bestaande attest ouder is dan 25 jaar of niet voor handen is, dient een nieuw te worden opgemaakt. Dit keuringsverslag moet niet noodzakelijk positief zijn om de verkoop te laten doorgaan. Het geeft de nieuwe eigenaar een beeld van de gebreken aan de installaties van de woning. Het is dan wel aan de koper om binnen de 18 maanden de nodige maatregelen te nemen om de elektrische installatie in regel met het AREI te brengen.

DIENSTEN DOOR EXTERNE PARTNER
bottom of page