top of page
rioolcamera

CAMERA-INSPECTIE

Riool- of duwcamera om obstakels, verstoppingen of verzakkingen in buizen in beeld te brengen

Doel camera inspectie

 

  • in beeld brengen van obstakel bij verstopping en vervolgens de plaats van het obstakel te bepalen om breekwerk tot een minimum te beperken

  • voor het in beeld brengen van de oorzaak van indringende geur.

  • Het is van belang om een vlotte toegang te hebben tot ieder onderdeel van de rioleringsinstallatie.

  • We voeren een cameraonderzoek uit in propere buizen, vrij van slip, vet en andere onreinheden. Indien we opmerken dat de buizen onvoldoende vrij zijn, worden deze vooraf gereinigd.

camera-inspectie: Service
camera-inspectie: Welkom

Achteruit terugkeren in een buis. De camerakop gaat plots onder water. Dat wijst op een verzakking in de buis. Het signaal op de achtergrond is het bovengronds detecteren van de camerakop om de verzakking precies vast te stellen. Dit gebeurt met onderstaand apparaat: detectie camerakop.

camera-inspectie: Welkom

DETECTIE CAMERAKOP

Detectieapparaat om de camerakop, die zich ondergronds in een buis bevindt, te lokaliseren.

Wanneer we met onze camera in het ondergrondse buizenstelsel kunnen, is het mogelijk om onze camerakop te lokaliseren. Toepassingen kunnen zijn

  • perfecte bepaling van een verstopping opgemerkt met de rioolcamera

  • opsporen van een oude rioolaansluiting

  • het tracé bepalen van ondergrondse rioleringsbuizen

  • Regenwater- en bufferputten lokaliseren

Op die manier blijft het eventuele breekwerk om het herstellingswerk uit te voeren beperkt.

Detectiebereik van 1,80 m (verticaal)

detectie van rioolcamerakop
camera-inspectie: Service
camera-inspectie: Welkom
camera-inspectie: Service
bottom of page