top of page

ASBEST ATTEST

Hoe verloopt een asbestinventarisatie?

  1. Opdrachtformulier: Het asbestattest begint bij het opmaken van een overeenkomst tussen de eigenaar (of zijn gevolmachtigde) en de asbestdeskundige a.d.h.v. het OVAM opdrachtformulier.

  2. Vooronderzoek;  Alle overhandigde bewijsstukken (zoals kadastrale legger, bouwplannen, bewijsstukken werkzaamheden, enz.) worden bekeken door de asbestdeskundige.

  3. Plaatsbezoek: We voeren een gedetailleerde inspectie uit van alle ruimtes in de woning, inclusief bijgebouwen zoals tuinhuizen, garages, schuren, enz. tijdens een fysiek plaatsbezoek volgens het inspectieprotocol.

  4. Staalanalyse: We nemen verplichte stalen volgens het inspectieprotocol voor analyse, met minimale zichtbare sporen achteraf. Eventuele gaatjes in de bepleistering worden zorgvuldig opgevuld.

  5. Opmaken attest: Nadat we alle vereiste informatie en resultaten van monsternames hebben ontvangen, wordt het dossier afgerond en opgenomen in de databank. Daarna kan het asbestattes afgeleverd worden.

 

asbestattesten : diensten
Anker 1
bottom of page